Fluoroskopický röntgen 2 – Svetlana

Ďalší projekt fluoroskopického röntgenu s novým typom röntgenky pre priemysel na kontrolu štruktúry materiálov ruskej výroby Svetlana do 160kV s použitím zelených a modrých RTG kaziet.

VN iskrový detektor alfa častíc

Ide o jednoduchý detektor alfa častíc rádioaktívneho žiarenia vhodný pre demonštračné účely alebo ako zaujímavosť. Detektor využíva zdroj vysokého napätia v jednotkách kV.

Fluoroskopický röntgen – Chirana

Röntgenové snímky rôznych predmetov získane fluoroskopickou cestou pomocou zelených a modrých RTG kaziet a zubnej röntgenky Chirana pri napätiach 50 až 100kV !

Rastliny a žiarenie

Experiment sa venuje vplyvu rádioaktivity gama žiarenia a röntgenového žiarenia z röntgenky na rastliny, ich rast a vývoj. Pokus vychádza z kníh Energia atómu (1962) a Žiarenie a život (1959).

Prístroje na meranie žiarenia – rádiometre

Zbierka prevažne historických meracích prístrojov rádioaktívneho žiarenia, detektory, rádiometre a dozimetre.

Detektor rádioaktivity cez webkameru

CCD a CMOS snímače z digitálnych kamier, ako detektor rádioaktívneho žiarenia. Jednoduchá úprava webkamery v spojení s programom Theremino ParticleDetector na detekciu rádioaktivity.

Jednoduchý detektor alfa častíc 2

Ďalší jednoduchý detektor alfa častíc rádioaktívneho žiarenia bez použitia vysokého napätia s napájaním 9V s použitím vyrobenej ionizačnej komory. Vhodný pre demonštračné účely alebo ako zaujímavosť. 

Kontaminácia povrchu prvkami z rozpadu radónu

Experiment sa venuje pokusnej kontaminácii povrchov rôznych rozmerov produktami rozpadu rádioaktívneho plynu radón 220Rn v uzatvorenom skle dcérskymi prvkami rozpadu v tóriovej rozpadovej rade.

Difúzna hmlová komora

Je to fyzikálny prístroj umožňujúci pozorovať trajektórie elektricky nabitých častíc. Existujú dva typy hmlových komôr: Wilsonová expanzná hmlová komora (1911) a Langsdorfova difúzna hmlová komora (1939). V článku sa budem venovať konštrukcii difúznej hmlovej komory a experimentom.

Novinky na webe

Populárne články