O mne a kontakt

Vylúčenie zodpovednosti

      Ja, ako autor zapojení a teoretických článkov na stránkach www.vn-experimenty.eu a iných partnerských stránkach s mojim obsahom, nepreberám žiadnu morálnu a ani trestnoprávnu zodpovednosť za obsah a jeho úplnosť, alebo funkčnosť publikovaných konštrukcií a teoretických článkov v prípade ich reprodukovania. Rovnako nepreberám žiadnu morálnu, a/alebo trestnoprávnu zodpovednosť v prípade nesprávnej interpretácie a/alebo neúplnosti informácií na týchto stránkach.

      Rovnako sa zriekam akejkoľvek zodpovednosti za vzniknuté škody spôsobené nesprávnym zapojením a/alebo pochopením a vznikom možných materiálnych škôd na majetku, či zdraví.

Biografia

      Niečo málo o mne. Volám sa Jakub Tejiščák a som z východného Slovenska. Elektronike som sa venoval už asi od druhého ročníka základnej školy. Vtedy to bola hlavne stavebnica MEZ elektronik 02, ktorá je väčšine možno aj dobre známa, ale inak nič viac hlbšie do elektroniky a už vôbec nie vysokého napätia. V tom čase som ani len nemal tušenia nič o vysokom napätí a už vôbec nie, že existuje aj nejaký Teslov transformátor.


      Až na strednej škole SPŠ Elektrotechnickej, som sa začal ešte viac zaujímať o elektroniku. Krátko nato, som súčasne aj objavil stránky Danyka a jeho pokusy s vysokým napätím a tým to všetko začalo. Vlastne Danykove stránky boli prvotný impulz k vysokému napätiu. V tom čase, ešte ako prvák na strednej škole som postavil prvú plazmovú guľu s VN transformátorom z televízora a už to išlo ďalej a ide až dodnes. Potom ešte, ako prvák prvé pokusy s mini SGTC a prvý VTTC s PL504. V druhom ročníku som už šiel na SOČ s týmto SGTC (ktorý mám a funguje dodnes) a maturoval som s týmto veľkým VTTC VIII s elektrónkou GI-19B. Vysoké napätie ma natoľko nadchlo a fascinuje, že sa mu venujem naďalej už niekoľko rokov. Nie sú to len Teslove transformátory, ale aj všetko spojené s vysokým napätím, rôzne pokusy a experimenty s VN, z čoho vznikol aj názov webu „VN-Experimenty“. Počas „hrátok“ s vysokým napätím ma nadchlo aj fotografovanie výbojov a plazmy. Neskôr po rokoch sa mi do rúk dostala aj zrkadlovka Nikon a to už fotky začali naberať úplne iné rozmery. Občas dostávam aj rôzne strelené nápady, ako napríklad aj na fotke v ľavo, kde som sa posadil a napojil na Teslov transformátor – VTTC XI a nie, nie je to žiadna fotomontáž ani nijako upravená fotka. Tu je k tomu priložené aj video na YouTube :)

Kontakt

      Budem rád za akékoľvek postrehy, pripomienky, nápady alebo ak máte nejaké otázky, môžete mi napísať na dole uvedenú e-mailovú adresu. Tá je napísaná vo forme obrázku, kvôli robotom a spamu. Na správy odpovedám zvyčajne podľa voľného času, štýlu a typu položenia otázky :)

Novinky na webe

Populárne články