Tabuľka a grafy preskokových napätí guľových iskríšť

Tabuľka preskokových napätí guľových iskríšť platí pre striedavé napätia 50Hz, záporné impulzné napätia a jednosmerné napätia akejkoľvek polarity.

Voltmeter na 3 - 10 - 30kV

Konštrukcia ručičkového meracieho prístroja na meranie vysokého napätia s rozsahmi do 3, 10 a 30kV DC vrátane popisu návrhu a počítania.

Voltmeter do 80kV

Jednoduchá konštrukcia ručičkového meracieho prístroja na meranie jednosmerného vysokého napätia až do 80kV.

Novinky na webe

Populárne články