Jednoduchý detektor alfa častíc 2

Ďalší jednoduchý detektor alfa častíc rádioaktívneho žiarenia bez použitia vysokého napätia s napájaním 9V s použitím vyrobenej ionizačnej komory. Vhodný pre demonštračné účely alebo ako zaujímavosť. 

      Toto je v poradí druhý jednoduchý detektor alfa častíc rádioaktívneho žiarenia. Používa vyrobenú ionizačnú komoru z plechovky a medeného drôtu. Plechovka je zvnútra opieskovaná. Elektronika sa napája s napätím 9V (napr. z batérie), trimrom R7 sa nastaví nulová výchylka na ručičkovom meracom prístroji resp. 0mV na digitálnom multimetri. V zapojení je možné použiť ručičkový merací prístroj s citlivosťou 100uA (150, 200uA) alebo merať na 400mV/2V rozsahu s digitálnym multimetrom. Možno by bolo vhodné celú elektroniku tieniť ďalšou časťou plechovky, no nezaznamenal som pri tomto zapojení žiadny problém.

      Prvý detektor alfa častíc používa vysoké napätie o jednotkách kV a článok je tu.

      Detektor je citlivý iba na žiarenie alfa. Pre ukážku používam, ako zdroj alfa žiarenia amerícium-241 z požiarneho hlásiča. Vhodné amerícium-241 nájdete napríklad aj tu v ionizačnej komore pre hlásič na aliexpress.

Novinky na webe

Populárne články