Prístroje na meranie žiarenia – rádiometre

Zbierka prevažne historických meracích prístrojov rádioaktívneho žiarenia, detektory, rádiometre a dozimetre.

Intenzimeter IT-65

      Intenzimeter IT-65 je prenosný prístroj určený k meraniu úrovne radiácie v zamorenom teréne a k dozimetrickej kontrole stupňa zamorenia povrchu osôb, výzbroje, techniky, potravín, vody, predmetov a objektov terénu rádioaktívnymi látkami. Meria v dvoch rozsahoch uvedených nižšie. Na prvom rozsahu meria pomocou GM (Geiger-Müllerovej) trubici typu Philips 18504 umiestnenej v sonde a na druhom rozsahu meria pomocou ionizačnej komory zabudovanej v prístroji. GM trubica ma sľudové okienko, takže pravdepodobne je schopná merať okrem žiarenia gama a beta aj žiarenie alfa. Ionizačná komora prístroja je tienená olovom v krabici, po odstránení olovenej tabule, je merací prístroj schopný merať aj RTG žiarenie s röntgenky. Otázna je však presnosť merania, keďže prístroj nebol pôvodne určený a kalibrovaný na nízko energetické fotóny a meranie bez olova.

      Kontrola funkčnosti rádiometra sa kontroluje priložením sondy ku kontrolnému žiariču stroncia 90Sr na prvom rozsahu. Pre meranie na druhom (rentgenometrickom) rozsahu je potrebné spraviť kalibráciu prístroja stlačením tlačidla KAL a nastaviť potenciometrom KAL tak, aby ručička ukazovala na rysku KAL. Prídavná chyba merania je ±20% pri teplotách -30°C až 15°C a ±30% pri teplotách 25°C až 50°C. Prístroj je vodotesný a znesie ponorenie do hĺbky 0,5m.

Rozsahy:
      1. mR/h: radiometrický 0,05 - 500mR/h
      2. R/h: rentgenometrický 0,05 - 500R/h


Rádiometer RBGT 62a

      Rádiometer RBGT62a je poľná rádiometrická súprava určená k dozimetrickej kontrole stupňa zamorenia potravín, výstroje, predmetov. Tento rádiometer umožňuje merať žiarenie beta a gama. Meria plošnú aktivitu v počtoch rozpadov za minútu na jeden cm2. Prepočet na Röntgeny je podľa vzorca: 2500 rozpadov/min*cm2 = 1mR/h, ale platí len ak je zatvorená gama clona. Sonda má clonu s troma polohami β1, β2 a γ (gama). V sonde je použitá GM (Geiger-Müllerová) trubica STS-5 (v azbuke CTC-5) s prevádzkovým napätím 400V. Prístroj je vybavený prepínačom s polohami VYP. (vypnuté), K.N. (kontrola napájania) a 3 rozsahy pre meranie. Kalibrácia sa prevádza pomocou potenciometra K.N. Do prístroja je možné pripojiť slúchadlo pre okamžité zvukové rozoznanie zvýšenia radiácie, počuť praskanie odpovedajúce pulzom GM trubice. Súčasťou je aj kontrolný žiarič 90Sr, ktorý dáva z tesnej blízkosti už iba asi 0,8mR/h. Prídavná chyba merania je ±30%. Ručičkový merák bol vymenený za nový kus.

Rozsahy:
        I. Do 250 000 rozpadov (2 500 000 s clonou β2) žiarenia beta = do 100mR/h žiarenia gama (1mSv/h)
       II. Do 25 000 rozpadov žiarenia beta = do 10mR/h žiarenia gama (100uSv/h)
      III. Do 2 500 rozpadov žiarenia beta = do 1mR/h žiarenia gama (10uSv/h)


Rádiometer NNC 253T

      Rádiometer NNC 253T je civilná verzia od vojenského rádiometra RGBT 62a. Dostal sa ku mne s rozbitým ručičkovým merákom. Ten som zohnal nový kus a po výmene funguje perfektne. Tento rádiometer umožňuje merať žiarenie beta a gama. Meria plošnú aktivitu v počtoch rozpadov za minútu na jeden cm2. Prepočet na Röntgeny je podľa vzorca: 2500 rozpadov/min*cm2 = 1mR/h, ale platí len ak je zatvorená gama clona. Sonda má clonu s troma polohami β1, β2 a γ (gama).

Rozsahy:
        I. Do 250 000 rozpadov (2 500 000 s clonou β2) žiarenia beta = do 100mR/h žiarenia gama (1mSv/h)
       II. Do 25 000 rozpadov žiarenia beta = do 10mR/h žiarenia gama (100uSv/h)
      III. Do 2 500 rozpadov žiarenia beta = do 1mR/h žiarenia gama (10uSv/h)


RN-2

      Poľský rádiometer, momentálne v nefunkčnom stave.


DP-63-A

      Jedná sa o GM detektor s vysokých rozsahom na meranie kontaminácie po jadrovom výbuchu alebo jadrovej nehode. Má dva rozsahy merania 1,5R/h a 50R/h s dvoma rôznymi GM (Geiger-Müllerovými) trubicami SI21GB pre vyšší 50R/h rozsah a SI22GB pre nižší 1,5R/h rozsah. Každý rozsah merania ma svoju vlastnú ociachovanú stupnicu hore a dole. Aby sme mohli merať, musíme držať tlačidlo 1,5R/h alebo 50R/h. Ak podržíme obe tlačidla súčasne dôjde k testu obvodu. Vo vnútri meracieho prístroja sa tiež nachádza kontrolný žiarič 90Sr.

      Tieto meracie prístroje sa vyrábali počas studenej vojny od roku 1958 až niekedy do sedemdesiatych rokoch. To, čo ich robí veľmi zaujímavým je skutočnosť, že modely vyrobené v rokoch 1958 až 1966 používali pod meracou stupnicou rádiovú farbu (Ra-226). To bolo robené preto, aby stupnica žiarila v tmavom prostredí, čo malo za následok aj to, že samotný prístroj bol silno rádioaktívny. Ja som sa dostal k meraciemu prístroju vyrobeného práve niekedy až po roku 1966, čiže už bez rádiovej stupnice. Stupnica silno svieti pod 365nm UV svetlom, no je tam už použitá nejaká iná nerádioaktívna farba.


DKS-04 (ДКС-04)

      Detektor DKS-04 (ДКС-04) je skôr len do zbierky, ako na nejaké presné merania a hlavne nízkych úrovni radiácie. Bol vyvinutý po nehode v Černobyle. Používa maličkú GM trubicu SBM-21. Vďaka svojím malým rozmerom ma nízku citlivosť, no široký rozsah merania gama žiarenia v porovnaní s populárnou SBM-20 (ekvivalent STS-5). S týmto súvisí aj minimálna detekovateľná úroveň žiarenia od 0,1mR/h (1uSv/h), čiže nedokáže to merať bežné pozadie, ani niektoré slabo rádioaktívne predmety alebo to ukazuje nižšie hodnoty. Prístroj meria v cykloch po 4 sekundy a po 4 sekundách vyhodí na displej údaj o nameranej hodnote v mR/h. DKS-04 dokáže merať tepelné neutróny, röntgenové, gama a beta žiarenie. Obsahuje dosť hlasný piskľavý pípak a napájaný je s 9V batériou s možnosťou externého napájania.

Rozsahy:
      0,1 - 999,9mR/h


Rádiometer Pripyat RKS 20.03 (ПРИПЯТЪ РКС 20.03)

      Legendárny rádiometer Polaron Pripyať RKS 20.03 (ПРИПЯТЪ РКС 20.03), ktorý bol vyvinutý na Ukrajine po nehode reaktora v Černobyle (1986) si získal veľkú popularitu po celom svete. Zariadenie dokáže štandardne merať gama žiarenie a po odstránení filtra meria beta + gama žiarenie. Rádiometer používa 2x GM trubice SMB-20 zapojene paralelne pre vyššiu citlivosť osadené tesne vedľa seba, tie sú ekvivalentom k starším STS-5 trubiciam. Osadenie GM trubíc tesne vedľa seba je veľkou výhodou pre citlivosť merania rôznych rádioaktívnych vzoriek a materiálov aj menších rozmerov a nízkych úrovni aktivity. Toto je veľká výhoda oproti meracím prístrojom, ktoré majú síce aspoň 2 GM trubice, no ďaleko od seba napr. na bokoch po stranách prístroja. Samozrejmosťou je typická zvuková signalizácia pukaním podľa pulzov GM trubíc, ktorá sa dá aj vypnúť. O napájanie sa stará 9V batéria. Prístroj ma tlačidlo pre kontrolu stavu batérie.

      Merací prístroj meria v polohe režimu gama v uSv/h alebo v mR/h (posúva sa len desatinná čiarka) na dvoch rôznych rozsahoch do 20 a 200uSv/h resp. 2 a 20mR/h. V polohe režimu beta meria prístroj rozpady za minútu na jeden cm2 alebo v Ci/kg (Curie na kg). Výsledok merania sa kontinuálne priemeruje za časovú konštantu 20 (10) alebo 200 (100) sekúnd pre rýchle meranie (vyhľadávanie) alebo pomalé a presné meranie. Meraciemu prístroju však celkom chýba možnosť nulovania.

Rozsahy:
      1. 0,01 - 20uSv/h // 0,001 - 2mR/h 
      2. 0,1 - 200uSv/h // 0,01 - 20mR/h


GMC-320+ V4

      Populárny GM detektor, viac info neskôr.

Novinky na webe

Populárne články