Rádioaktívne predmety

Zbierka rôznych relatívne bežných rádioaktívnych predmetov okolo nás, či už prírodných alebo vyrobených človekom. Zoznam s priloženými fotografiami, stručným popisom a s nameranými hodnotami v uR/h alebo uSv/h.

      Trvale sa meniaca zbierka rôznych relatívne bežných rádioaktívnych predmetov okolo nás, či už prírodných alebo vyrobených človekom. Pri starších veciach som robil merania ešte s GM počítadlom verzie 2.1 s trubicou STS-5. GM trubka je citlivá na beta a gama žiarenie. Merania som robil primárne na 3cm vzdialenosť od trubice, slabo rádioaktívne v tesnej blízkosti a aktívnejšie na 5cm. Namerané hodnoty sú uvedené v CPM (Counts Per Minute), teda počtoch pulzoch za minútu a v dávkovom príkone v uR/h. Neskôr som používal Pripyat RKS, dnes už meriam s RadiaCode 101/103 a Inspector EXP+.

Článok bol rozdelený na dva časti, táto časť je o predmetoch, druhý článok sú čisto rádioaktívne minerály.

Ďalší zaujímavý zoznam rádioaktívnych predmetov s nameranými hodnotami má Danyk na svojich stránkach.

      Tiež dávam do pozornosti projekt Žhavá Místa, ktorého som súčasťou. Nájdete tam mapu s GPS súradnicami lokalít a kreslených čiar v mape s meraniami rádioaktívneho pozadia či inými radiačne zaujímavými miestami s vyššími hodnotami radiácie. Lokality v prírode, po ťažbe uránu, staré budovy...

Ionizujúce žiarenie môže byť nebezpečné ! Pri práci s rádioaktívnymi predmetmi je nutné dodržiavať bezpečnostné opatrenia. Stránka ukazuje iba zaujímavé predmety a minerály, nedáva žiadne návody a postupy bezpečnosti pri práci. Stránka slúži iba čisto pre informačné účely, ako zaujímavosť.


Uránové sklo

      Rôzne uránové skla z eBay. Svietia pod UV svetlom, na fotke 395nm. Je to sklo, do ktorého sa pridáva oxid uránu, ktorý spôsobuje charakteristické olivové zafarbenie. Pomer uránu v skle sa pohybuje obvykle okolo 1-2%. Dajú sa nájsť výnimočne aj veľmi staré historické kúsky uránového skla, kde je pomer uránu až k 25%.

1 - 3cm - 383,8CPM | 180,53uR/h --- 0cm - 3121CPM | 1543,93uR/h
2 - 0cm - 769,38CPM | 372,58uR/h 


      Kusy uránového skla.

3,1uSv/h - [Pripyat RKS] (meraný jeden kus skla)


      Pohár na víno z UK z čias Viktoriánskej éry. Vyrobený bude niekedy pred rokom 1900. Sklo je fluorescenčné pod UV svetlom, vlnová dĺžka na fotkách 365nm.

0,25uSv/h - [RadiaCode 101] (merané s RC101 v pohári)
5,7uSv/h -
 [Pripyat RKS] (merané zhora, položený rádiometer na pohári)
7,8uSv/h - [Inspector EXP+] (merané zhora, položená palacinka na pohári)


      Maďarská uránová sódová fľaša z roku 1938. Sklo je fluorescenčné pod UV svetlom, vlnová dĺžka na fotkách 365nm.

0,77uSv/h - [Pripyat RKS]
0,72uSv/h - [Inspector EXP+]


      Uránová mačka z Aukra.

0,25uSv/h - [RadiaCode 101]
8,361uSv/h - [Inspector EXP+]


      Uránové krígle s logom Žhavích míst - https://www.zhavamista.cz

0,41uSv/h - [RadiaCode 101]
11,62uSv/h - [Inspector EXP+]


Sklenená lampa s uránovou glazúrou na skle

      Veľmi stará z neznámeho roku sklenená lampa, ktorá obsahuje prímes uránu v glazúre na skle. Nie je to uránové sklo, na skle je mliečna glazúra s obsahom uránu. Našiel som ju doslova doma úplnou náhodou s UV svetlom, keď odrazu začala svietiť na zeleno... dole na fotkách lampa pod rôznymi UV svetlami 395nm a 365nm plus video.

5,46uSv/h - [Pripyat RKS]


Uránová glazúra

      V minulosti sa urán, teda oxidy uránu pridávali nielen do skla, ale vo veľkom aj do keramických glazúr. Samotná uránová ruda sa považovala za odpadový produkt a s využitím tohto novo výdatného zdroja mal kachliarsky a hrnčiarsky priemysel relatívne lacný a bohatý zdroj materiálu. Približne 25% všetkých domov a apartmánov postavených v tomto období (asi 1920 – 1940) používalo obklady v kúpeľni alebo kuchyni, ktoré boli glazované s uránom. Rovnako sa používala takáto keramika aj na poháre, šálky, misky a kuchynský riad. Používanie uránu v keramických glazúrach sa skončilo počas druhej svetovej vojny, keď bol všetok urán presmerovaný na projekt Manhattan a obnovilo sa používanie až v roku 1959.

23uSv/h - [Pripyat RKS]


Keramické misky s uránovou glazúrou

      Popis okolo uránovej glazúry na keramike je písaný vyššie pri kachličke. Pre porovnanie pridávam sem viac hodnôt z meraní s rôznymi prístrojmi. RadiaCode 101 berie primárne gama a len tvrdú časť spektra beta žiarenia. Pripyat RKS berie beta + gama a Inspector EXP+ s palacinkovou sondou berie alfa + beta + gama. V tomto prípade som na palacinkovej sonde dvoma listami papiera odtienil alfa a meral som iba čisto beta + gama, no palacinka je podstatne citlivejšia beta. Beta dokáže značne navýšiť hodnoty vzhľadom na rozsah energií, ktoré dokáže pokryť GM trubka/palacinka.

Ľavá miska:
2,05uSv/h - 
[RadiaCode 101]
80uSv/h - [Pripyat RKS]
128,3uSv/h - [Inspector EXP+]

Pravá miska:
2,15uSv/h - 
[RadiaCode 101]
75uSv/h - [Pripyat RKS]
126,2uSv/h - [Inspector EXP+]


Monazitový piesok

      Monazitový piesok alebo ruda monazit je dôležitým minerálom pre získavanie tória, lantánu a céru. Je to minerál, ktorý obsahuje prvky vzácnych zemín s veľkou variabilitou zloženia skupiny minerálov – La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Th. Výskyt tohto piesku je v Indii, Madagaskar, JAR, Brazília, USA a Austrália. Z monazitového piesku sa tiež získavalo tóriu pre pančuchy do plynovej lucerny. Monazitový piesok sa rýchlo prijal, ako zdroj tória a stal sa základom priemyslu vzácnych zemín.

16,21uSv/h - [Pripyat RKS]


Staticmaster – Polónium Po-210

      Staticmaster, odstraňovač statickej elektriny sa v minulosti používal na odstraňovanie prachu z platní, filmových negatívov, objektívoch atď. Používa rádioaktívny zdroj emitujúci alfa žiarenie polónium-210, ktorý ionizuje vzduch pri štetinách. Vzniknuté ióny vo vzduchu sú potom priťahované k predmetu, ktorý má statický náboj. V dôsledku zachytenia týchto iónov objektom sa náboj zníži alebo odstráni. Keďže povrch predmetu už nemá statický náboj, ktorý by udržal prachové častice, tak sa ľahšie odstránia zotretím. Na štetci je uvedené, že rádioaktívny pásik sa má vymeniť v máji 1985 a vzhľadom na polčas rozpadu 210Po 138,38 dňa, dnes už nedokážem merať žiadnu rádioaktivitu. Ale nejaké atómy polónia-210 tam ešte budú :)

Museum of Radiation and Radioactivity - Static Eliminators (1960s and 1980s)


Draslík K-40

      Prírodný draslík obsahuje: 39K (93,26%), 40K (0,012%), 41K (6,73%). Z nich je prirodzene rádioaktívny draslík-40 (40K). Draslík je bohato zastúpený na Zemi i vo vesmíre. Predpokladá sa, že zemská kôra obsahuje 2,0 – 2,4% draslíka. Tento prírodný rádioizotop s polčasom premeny 1,248x109 rokov je najvýznamnejšou zložkou biosféry a litosféry, je hlavným nositeľom rádioaktivity vôd morí a oceánov, ktorý svojim rozpadom dodáva pôde teplo. Draslík spolu so sodíkom patrí medzi biogénne prvky a pomer ich koncentrácií v bunkových tekutinách je významným faktorom pre zdravý vývoj organizmu. Vďaka draslíku je aj samotný človek rádioaktívny. Z rovnakého dôvodu sú aj banány najrádioaktívnejšie ovocie.

      Prv som tu mal len meranie síranu draselného K2SO4 s rádiometrom Pripyat RKS, pôvodne kupovaného pre farbenie plazmy výboja, ale neskôr tu pribudli ďalšie merania chloridu draselného KCl a banánov. Z banánov som použil len šupky, ktoré som vysušil a nasekal na drobno. Tu pridávam len takto zbežne merania a fotky. Samotný draslík, rádioaktívne banány a chlorid draselný som rozobral podrobnejšie v druhom článku tu: Rádioaktívne banány a soľ (K-40)

0,68uSv/h - [Pripyat RKS] (K2SO4)
1,366uSv/h - [Inspector EXP+] (K2SO4)
1,522uSv/h - 
[Inspector EXP+] (KCl)
0,329uSv/h - [Inspector EXP+] (vysušené banánové šupky)


Stroncium Sr-90

      Testovací kontrolný žiarič od rádiometru RBGT-62a. Stroncium-90 (90Sr) je rádioaktívny izotop stroncia a ide čisto o beta žiarič. Polčas rozpadu je 28,79 rokov a rozpadá sa na Yttrium-90, ktorý ma polčas rozpadu 64h a to sa rozpadá na stabilné Zirkónium-90.

3cm - 1566,6CPM | 768,29uR/h --- 5cm - 719,4CPM | 346,3uR/h


Požiarne hlásiče – Amerícium Am-241

      Nachádza sa v požiarnych hlásičoch. Polčas rozpadu 241Am je 432,6 rokov. Je to silný alfa žiarič so slabým sprievodným gama žiarením o energii 59,54keV. Vyrába sa z plutónia 239Pu.

3cm - 137CPM | 57,6uR/h


3cm - 186,56CPM | 82,28uR/h


3cm - 136,88CPM | 57,53uR/h


Požiarny hlásič RID-6M – Plutónium Pu-239

      Extrémne vzácny typ požiarneho hlásiča RID-6M z obdobia studenej vojny z bývalého Sovietskeho zväzu. Tento kus ma rok výroby 1984. Obsahuje iba 0,5uCi Pu-239 (239Pu), ktorý je fixovaný v tenkej vrstve oxidu titaničitého TiO2.


Hodinkové ciferníky – Rádium Ra-226

      Staré hodinkové ciferníky s rádiom-226 (226Ra). V galérií na fotkách osvetlené s dvoma UV svetlami o 395nm a 365nm. Posledné fotky luminiscencia tesne po vypnutí UV. Popis pod fotkami.

0,35uSv/h - γ (max)
2,32uSv/h - β+γ (max)


Hodinkové ciferníky 2 – Rádium Ra-226

      Ďalšie staré hodinkové ciferníky natreté farbou s rádiom-226 (226Ra). To, akým spôsobom prišli zabalené radšej bez komentára, vidieť na fotkách dole. Potom som ich pretriedil na podložke s fólie (kvôli kontaminácii) na ciferníky s 226Ra farbou a bez nej. Ta farba je svinstvo, na všetko sa perfektne lepí, fólia, pinzeta a všade na podložke ostával po ciferníkoch zelený svietiaci rádioaktívny bordel, teda farba. Ak by sa k podobným niekto dostal, veľký pozor na manipuláciu a ideálne uchovať v ampulke a už neotvárať (pozor na použitý materiál pre prenikavosť UV svetla). Na fotkách dole som svietil s UV 365nm. Ciferníky sú len slabo rádioaktívne, nie sú dostatočne staré, kedy sa používalo väčšie množstvo 226Ra. Hodnoty idú pod 1uSv/h v gama s RadiaCode 101.

<1uSv/h - [RadiaCode 101] 


Hodinky Победа – Rádium Ra-226

      Podarilo sa mi z Česka z burzy zohnať tieto staré hodinky s rádiovou (226Ra) farbou na ciferníkoch. Sú to Ruské hodinky značky Pobeda (Победа – víťazstvo). Názov Pobeda vybral osobne Josif Stalin v apríli 1945 a zároveň nariadil, aby boli prvé hodinky pripravené na sériovú výrobu v deň prvého výročia víťazstva. Prvé hodinky vyšli z továrne v meste Penza koncom roka 1945 a prvé modely boli uvoľnené pre verejnosť z moskovskej Prvej hodinkovej továrne A. S. Kirova v marci 1946. Na fotke sú hodinky pod 365nm UV svetlom.

2,27uSv/h - [RadiaCode 101]
40,6uSv/h - 
[Pripyat RKS]
72,17uSv/h - [Inspector EXP+]


Hodinky 2 – Rádium Ra-226

      Dvojica starých hodiniek s 226Ra farbou. Slabo rádioaktívne pre novší typ hodiniek, väčšie množstvá 226Ra vo farbe sa používalo v ešte starších veciach a hlavne vojenských.


Kompas Adrianova – Rádium Ra-226

      Kompas Adrianova bol navrhnutý v roku 1907 a jeho náramková verzia sa postupne etablovala vo výstroji nielen sovietskej armády, ale aj vojakov iných krajín Varšavskej zmluvy, vrátane Československa. Postupne som nahromadil štyri kusy tohto kompasu v rôznom stave. Najstarší kúsok som zohnal na eBay z Ukrajiny, ďalšie kusy lokálne na burze osobne a na Bazoši. Niekedy je to však lotéria, novšie kusy nemajú farbu s 226Ra. Na fotkách pod 365nm UV svetlom. Na prvej úvodnej fotke so všetkými štyrmi kompasmi zľava doprava od najlepšieho stavu po najstarší kus.

http://www.vhu.sk/kompas-adrianova/1,18uSv/h - [RadiaCode 101] 
2,53uSv/h - [Pripyat RKS]5uSv/h - [RadiaCode 101]
19,3uSv/h - 
[Pripyat RKS]Rádiová farba stále svieti !
      Neskôr doplnené fotky. Skúsil som sfotiť obe kompasy za úplnej tmy s dlhou expozíciou 30 sekúnd s clonou F/1.8 a na ISO-3200. Pekne vidieť, že farba ešte stále slabo svieti aj bez UV svetla.


Kompas 2 – Rádium Ra-226

      Ďalší vojenský kompas s rádiovou farbou v zbierke. Tento som získal celkom kurióznym spôsobom. Našiel som ho doma v starých krabiciach pri prataní. Desiatky rokov bol u nás doma, ešte kedysi dávno som ho dostal od deda. Dnes som náhodne zistil, že obsahuje farbu s 226Ra. Ktovie, koľko podobných vecí majú ľudia doma a ani netušia o čo ide, a čo v tom je. Namerané hodnoty v uSv/h sú bodové maxima z jedného miesta. Nesvieti až takto silno celý plošne. Pre porovnanie meranie z troma rôznymi meracími prístrojmi. Merané beta + gama. RadiaCode 101 meria primárne gama a len tvrdú časť beta, Inspector EXP+ je najcitlivejší s palacinkou GM na gama a širokom rozsahu beta žiarenia, ktoré značne navyšuje hodnoty. 

60,7uSv/h - [RadiaCode 101]
81,1uSv/h -
[Pripyat RKS]
203,1uSv/h - [Inspector EXP+]


Letecký budík – Rádium Ra-226

      Starý letecký budík so značne rádioaktívnou 226Ra farbou z obdobia, kedy sa ešte používalo viac rádia do farby. Niekoľko fotiek pod UV svetlom 365nm. Jedna fotka za svietenia UV a ostatné fotky dosvit farby hneď po zhasnutí UV svetla. Inspector EXP+ ma palacinkovú GM trubku, ktorá je značne citlivejšia, väčšia plocha a berie široké spektrum beta žiarenia plus alfa. V tomto prípade alfa nebolo merané, keďže cez sklo budíka neprejde. No pekné porovnanie s RadiaCode 101, ktorý meria len gama a tvrdú časť spektra beta žiarenia.

51,5uSv/h - [RadiaCode 101]
184uSv/h - [Inspector EXP+]


Letecký budík 2 – Rádium Ra-226

      Ďalší letecký budík s rádiovou farbou. Budík z roku 1961, vzhľadom na typ a vek farby, už je vidieť degradáciu a rozpadanie sa.

90uSv/h - [RadiaCode 103]
426uSv/h - [Inspector EXP+]

 


Letecký budík 3 – Rádium Ra-226

      Tretí letecký budík s rádiovou farbou z roku 1963 vo veľmi dobrom stave.

33,6uSv/h - [RadiaCode 101]
119uSv/h - [Inspector EXP+]


Sovietsky istič – Rádium Ra-226

35uSv/h - [RadiaCode 101]
290uSv/h - [Inspector EXP+]


Elektrónky – Rádium Ra-226

      Mix 10ks elektrónok napäťových regulátorov OA2, OA2WA, OB2, OB2WA. Údajne by sa v niektorých z nich malo nachádzať rádium-226. U pár ľudí som videl, ako pod UV svetlom svietili bodky rádia po skle a nebolo to uránové sklo. Skúsil som pokusne vziať mix 10ks elektrónok z eBay. Realita je taká, že nepozorujem nikde žiadne rádiové bodky po skle, ako som čakal, no 4ks svietia pod UV svetlom 365nm a aj to len časť skla a jedna elektrónka svieti celá. Iba 1 z 10 elektrónok má na skle znak rádioaktivity, ale reálne merateľne rádioaktívna elektrónka je iba jedna z nich, ale nie je to tá, so značkou rádioaktivity. Dole na fotkách je detail na tú rádioaktívnu elektrónku a druhú so značkou rádioaktivity, pri ktorej ale, nejako nič nemeriam. S Inspector EXP+ meriam 1,6 – 2uSv/h a v maxime som nameral až 2,14uSv/h no aj vrátane alfa žiarenia, takže správne by som to ani nemal merať v uSv/h. Pri odtienení alfa som nameral maximum beta + gama 1,4uSv/h.

1,4uSv/h - [Inspector EXP+]


Tóriová katóda magnetrónu

      Kúsky tóriovej priamo žeravenej katódy z magnetrónu, bolo rozobratých niekoľko veľa magnetrónov. Dole sú aj fotky ešte v celku katódy. Je to celkom prúser magnetrón takto rozobrať, aby ostala katóda celá neporušená. Je veľmi krehká a fakt ľahko sa láme. Katóda je z volfrámu a obsahuje 1-2% prímesi tória. Kliknutím na fotky ich zväčšite. 

3cm - 34,56CPM | 6,57uR/h --- 0cm - 166,5CPM | 72,29uR/h (0,723uS/h) [STS-5, homemade merak] (staré meranie, menej Th katód)

1,2uSv/h - [Pripyat RKS] (Th katódy na fotke v sáčku)


Tóriová pančucha do plynovej lucerny

      Pančucha sa nasadí na plynovú lampu, žiarom sa nažeraví a jasne svieti. Do látky sa pridávajú rôzne žiaruvzdorné materiály. Tradične to bol oxid tória ThO2, ktorý ma najvyšší bod tavenia 3300°C zo všetkých známych oxidov, ale je rádioaktívny. Moderné pančuchy môžu mať namiesto oxidu tória napríklad oxidy ytria alebo zirkónia, aby sa predišlo rádioaktivite. Tórium z klasických pančúch sa môže uvoľňovať, ale unikajú hlavne dcérske produkty rádioaktívneho rozpadu radónu 220Rn, keďže je to plyn, ľahko sa bude uvoľňovať z látky. Pre príklad takejto kontaminácie radónom pozri tento pokus. Takéto pančuchy je nutné vhodne skladovať, aby sa zamedzilo uvoľňovaniu radónu do miestnosti ak ich už je väčšie množstvo (napr. uzatvorené zatesnené sklo). Pančuchu v krabičke som tiež röntgenoval, kde na snímku perfektne vynikne práve ta látka s pridaným oxidom tória na zelenej RTG fólií, link na fotku

0cm - 4279,2CPM | 2120,83uR/h (Petromax)


Tóriová TIG elektróda

      Volfrámová elektróda pre TIG zváranie s prímesou tória 2%, červené značenie. Druhá fotka sú dva krátke tyčinky z elektródy s prímesou tória až 4%, ideálne pre hmlovú komoru. Nižšie na fotkách sú elektródy žltá, červená a fialová o priemeroch 4mm a 2,4mm.

0,46uSv/h - 2% Th elektróda - [Pripyat RKS]
1,20uSv/h - 4% Th tyčinky obe - 
[Pripyat RKS]


Quantum of Science: Scalar Energy Pendant

      Kvantový prívesok skalárnej energie pre podporu krvnej cirkulácie, výdrže, zdravia... ako produkt vývoja kvantovej vedy... ale noták, toto nie je web o ezokravinách, tak poďme k veci :).

      Prívesok je vyrobený údajne z prírodného lávového kameňa (tiež známy, ako čadič alebo lávová skala), aspoň to každý predajca rád tvrdí :). Podľa merania z tohto webu s RAYSID (gama spektrometria), to vychádza u prívesku na dcérske prvky aktínia 228Ac, olova 212Pb, tália 208Tl z rozpadu tória 232Th. Prípadne kus od kusu sa prvky a ich množstvo bude líšiť v prívesku podľa roku výroby a výrobcu. Tiež sa v minulosti našli v príveskoch aj stopy dcérskych prvkov z uránovej rozpadovej rady.

      Čo je tiež zaujímavé, jedna z mojich dvoch pribalených kariet ta tmavšia je tiež rádioaktívna. Dokonca ešte viac, ako samotný prívesok, ktorý je z „prírodného lávového kameňa“. Druhá svetlá karta je čistá. Na fotkách sú max. namerané hodnoty v uSv/h pre jeden prívesok a tmavú kartu.

      Čína do príveskov a niektorých kariet pridáva umelo tórium a niekedy zrejme aj urán, tie sa v prírode bežne vyskytujú, ako monazitové piesky, rôzne horniny a pod. Rovnako do množstva iných výrobkoch, ktoré vychádzajú z ezoteriky a mali by akože chrániť pred elektromagnetickým žiarením, sú samé zdrojom žiarenia. Niečo viac info v priloženom linku a videách.

https://shungite-c60.com/why-is-the-quantum-pendant-radioactive/
YouTube - Negative Ion Pendants are Radioactive 
- video o príveskoch plus spektrometria s RAYSID
YouTube - This isn't Uranium Glass! 
- video o sklenenom prívesku, ktorý mám na fotkách dole svietiaceho pod UV

Prívesok - 1,66uSv/h (max)
Tmavá karta - 2,90uSv/h
(max)

      Ďalšie prívesky z Aliexpress. Sklenený najaktívnejší, to nie je uránové sklo. Do skla je pridané tórium. Sklo svieti pod 365nm UV svetlom, no fluorescencia je slabšia, ako pri klasickom uránovom skle.

1 - γ=1,35uSv/h  β+γ=7,4uSv/h (sklenený)
2 - γ=0,32uSv/h  β+γ=1,5uSv/h
3 - γ=0,42uSv/h  β+γ=1,7uSv/h
4 - γ=0,35uSv/h  β+γ=1,6uSv/h
5 - γ=0,36uSv/h  β+γ=1,6uSv/h


Bio energy negative ion card – ďalšia ezokravina

0,84uSv/h - [RadiaCode 101]
22,53uSv/h - [Inspector EXP+]


Negative Ion Energy NANO Wand – ezokravina s tóriom

      Popis produktu u predajcu, ďalší komentár k tomu hádam ani netreba... proste ďalšia ezoterická kravina s obsahom pravdepodobne monazitového piesku s vysokým obsahom tória.

Feature:
      Helps our body to obtain homeostasis condition; Help our body's bio energetic field to source Zero Point Energy; Relieves us of pain, discomfort and supports healing; Energizes the liquid we drink, and food we eat by increasing the potency; Neutralizes the harmful elements (energetically) from the liquid we drink, and the food we eat.

      Energizes creams, oils for better absorption of nutrients; Facilitates and strengthens the flow of energy in our body; Unblocks and strengthens the flow of energy in our body; Stimulates bodily functions and strengthens immunity.

Suggestions on Energy Wand:
      Here are a few basic suggestions. Point the wand as closely as possible, or lightly press it to the area of the body you are choosing to work on. Rotate the wand around the area in clockwise movement. Repeat as needed or desired. Use the wand on your hands,fingers and toes so as to open the meridians of the body using the acupressure or acupuncture points. In addition, you can use the wand on your face to help rejuvenate the skin.

      You may also stirliquids with the wand to energize your drinks or rotate it above your food to energize it as well. Rotating the wand above a drink, the energy spins into the liquid. Or liquid can be poured over the Energy Wand where it picks up the resonance. The resonance generated is similar to that which is found in the earth surrounding many healing spring waters of the world. As we know, our bodies are made up of 70% or more of water. Water becomes blood within minutes after drinking!

How to use:
Point the Nano Wand and rotate clockwise 3,9,18 times

For more effectiveness, point as close as possible
You can also stir liquids with Nano wand (with proper hygiene)
Use the Nano Wand on face to rejuvenate the skin
Use the Nano Wand to Energize your food and water
Colour: Silver
Material: 304 Stainless Steel
Size: Length 14.5cm

Pero č.1:
1,5uSv/h - 
[RadiaCode 101]
1,768uSv/h - [Inspector EXP+]

Pero č.2:
1,86uSv/h - 
[RadiaCode 101]
2,212uSv/h - [Inspector EXP+]


Bleskoistka TESLA 11TN40

      Veľmi slabo rádioaktívne na hranici merateľnosti.

0cm - 21,53CPM | 0,079uR/h

Novinky na webe

Populárne články