Rádioaktívne predmety a minerály

Zbierka rôznych rádioaktívnych predmetov a minerálov. Zoznam predmetov a minerálov s fotografiami a s nameranými hodnotami uR/h.

      Zbierka rôznych rádioaktívnych predmetov a minerálov. Meranie som robil s GM počítadlom verzie 2.1 s trubicou STS-5. GM trubka je citlivá na beta a gama žiarenie, alfa len veľmi slabo takmer vôbec. Merania som robil primárne na 3cm vzdialenosť od trubice, slabo rádioaktívne v tesnej blízkosti a silnejšie na 5cm. Namerané hodnoty sú uvedené v CPM (Counts Per Minute), teda počtoch pulzoch za minútu a v dávkovom príkone v uR/h. Počas merania predmetov som 2x meral aj pozadie pre následne odčítanie pozadia z meranej hodnoty predmetu. Vyšlo pozadie ráno na 24,17CPM / 12,04uR/h a na obed 21,37CPM / 10,44uR/h. Hodnoty som následne odpočítaval od meraného predmetu.  

      Ďalší zaujímavý zoznam rádioaktívnych predmetov s nameranými hodnotami má Danyk na svojich stránkach.

Ionizujúce žiarenie môže byť nebezpečné ! Pri práci s rádioaktívnymi predmetmi je nutné dodržiavať bezpečnostné opatrenia.


Uránové minerály

1, 6. Autunit
      Je to chemicky hydratovaný fosforečnan vápnika a uranylu so vzorcom Ca(UO2)2(PO4)2·10-12H2O, kryštalizujúci v tetragonálnej sústave. Pod UV svetlom je fluorescenčný.

1 - 3cm - 5334,75CPM | 2645,2uR/h
6 - 3cm - N/A

2, 7. Torbernit
      Minerál kryštalizujúci v tetragonálnej sústave, chemicky hydratovaný fosforečnan medi a uranylu - Cu(UO2)2(PO4)2·8-12H2O. Vyznačuje sa taktiež fluorescenciou pod UV svetlom.

2 - 3cm - 2768,25CPM | 1366,83uR/h
7 - 3cm - N/A

3, 4, 5. Uraninit (Smolinec)
      Je rádioaktívny minerál a ruda bohatá na urán. Tiež nazývaný v zahraničných zdrojoch Pitchblende, staršie slovenské názvy sú tiež uranín, smolinec alebo nasturán. Má chemické zloženie, ktoré je väčšinou UO2, ale kvôli oxidácii obsahuje aj premenlivé podiely UO3/U3O8 a v dôsledku rádioaktívneho rozpadu oxidy olova, tória, stopové množstva hélia a prvky vzácnych zemín.

3 - 3cm - 72,14CPM | 23,9uR/h
4 - 3cm - 45,6CPM | 10,68uR/h --- 0cm - 93CPM | 34,29uR/h
5 - 3cm - 47,6CPM | 11,67uR/h --- 0cm - 93,57CPM | 34,57uR/h


      Album fotiek uránových minerálov autunitu a torbernitu. Minerály sú fluorescenčné pod UV svetlom, UV do fialova je 395nm a druhé 365nm. Torbernit najviac vynikne práve pod 365nm UV svetlom. UV svetla kúpené z eBay.Stroncium-90

      Testovacie kontrolné žiariče od rádiometru RBGT-62 (1) a nejakého poľského rádiometra (2). Stroncium-90 (90Sr) je rádioaktívny izotop stroncia a ide o pomerne silný beta žiarič. Polčas rozpadu je 28,79 rokov a rozpadá sa na Yttrium-90, ktorý ma polčas rozpadu 64h a to sa rozpadá na stabilné Zirkónium-90.

1 - 3cm - 1566,6CPM | 768,29uR/h --- 5cm - 719,4CPM | 346,3uR/h
2 - 3cm - 37 299,33CPM | 18 566,76uR/h --- 5cm - 20 160CPM | 10 029,66uR/h


Amerícium-241

      Nachádza sa v požiarnych hlásičoch. Polčas rozpadu 241Am je 432,6 rokov. Je to silný alfa žiarič so slabým sprievodným gama žiarením o energii 59,54keV. Vyrába sa z plutónia 239Pu.

Kúpené na ebay z Číny pre požiarny hlásič.
3cm - 137CPM | 57,6uR/h


Nájdený v URBEX objekte, starý TESLA hlásič. 

3cm - 186,56CPM | 82,28uR/h


Neznámy pôvod z nejakého hlásiča.
3cm - 136,88CPM | 57,53uR/h


Rádium-226

      Staré hodinkové ciferníky s rádiom-226 (226Ra). V galérií na fotkách osvetlené s dvoma UV svetlami o 395nm a 365nm. Posledné fotky luminiscencia tesne po vypnutí UV. Popis pod fotkami.

0cm - 212uR/h


Tóriová katóda magnetrónu

      Vzorka tóriovej priamo žeravenej katódy z magnetrónu... bolo rozobratých niekoľko veľa magnetrónov. Dole na fotke aj jedna ešte v celku katóda. Katóda je z volfrámu a obsahuje 1-2% prímesi tória.

3cm - 34,56CPM | 6,57uR/h --- 0cm - 166,5CPM | 72,29uR/h


Tóriová pančucha do plynovej lucerny

      Pančucha sa nasadí na plynovú lampu, žiarom sa nažeraví a jasne svieti. Pridávajú sa do nej rôzne žiaruvzdorné materiály. Tradične je to oxid tória, ktorý je mierne rádioaktívny. Moderné pančuchy môžu mať namiesto tória napríklad ytrium alebo zirkónium, aby sa predišlo rádioaktivite. Tórium z klasických pančúch sa môže uvoľňovať a unikajú aj produkty rádioaktívneho rozpadu vrátane radónu.

0cm - 4279,2CPM | 2120,83uR/h


Tóriová TIG elektróda

      Volfrámová elektróda pre TIG zváranie s prímesou tória 2%, červené značenie.

0cm - 38uR/h


Uránové sklo

      Rôzne uránové skla z ebay. Svietia pod UV svetlom. Je to sklo, do ktorého sa pridáva urán, ktorý spôsobuje charakteristické olivové zafarbenie. Pomer uránu v skle sa pohybuje obvykle okolo 2%. Dajú sa nájsť výnimočne aj veľmi staré historické kúsky uránového skla, kde je pomer uránu až k 25%.

1 - 3cm - 383,8CPM | 180,53uR/h --- 0cm - 3121CPM | 1543,93uR/h
2 - 0cm - 769,38CPM | 372,58uR/h 


Bleskoistka TESLA 11TN40

      Veľmi slabo rádioaktívne na hranici merateľnosti.

0cm - 21,53CPM | 0,079uR/h