Rádioaktívne predmety a minerály

Zbierka rôznych rádioaktívnych predmetov a minerálov. Zoznam predmetov a minerálov s fotografiami a s nameranými hodnotami uR/h.

      Zbierka rôznych relatívne bežných rádioaktívnych predmetov a minerálov. Meranie som robil s GM počítadlom verzie 2.1 s trubicou STS-5. GM trubka je citlivá na beta a gama žiarenie. Merania som robil primárne na 3cm vzdialenosť od trubice, slabo rádioaktívne v tesnej blízkosti a silnejšie na 5cm. Namerané hodnoty sú uvedené v CPM (Counts Per Minute), teda počtoch pulzoch za minútu a v dávkovom príkone v uR/h. Počas merania predmetov som meral aj pozadie pre následne odčítanie pozadia z meranej hodnoty predmetu. Pre príklad vyšlo jeden deň pozadie ráno na 24,17CPM / 12,04uR/h a na obed 21,37CPM / 10,44uR/h. Hodnoty som následne odpočítaval od meraného predmetu. Neskôr som používal na meranie rádiometer Pripyať s dvoma SBM-20 GM trubicami, kde som už uvádzal hodnotu v uSv/h. Vzhľadom na stále sa priebežne meniaci zoznam, sú tu už rôzne merané predmety rôznymi spôsobmi alebo aj bez údajov.  

      Ďalší zaujímavý zoznam rádioaktívnych predmetov s nameranými hodnotami má Danyk na svojich stránkach.

Ionizujúce žiarenie môže byť nebezpečné ! Pri práci s rádioaktívnymi predmetmi je nutné dodržiavať bezpečnostné opatrenia.


Uránové minerály

Autunit

      Je to chemicky hydratovaný fosforečnan vápnika a uranylu so vzorcom Ca(UO2)2(PO4)2·10-12H2O, kryštalizujúci v tetragonálnej sústave. Pod UV svetlom je fluorescenčný. Na fotografiách sú použité dva rôzne zdroje UV svetla s vlnovými dĺžkami 395nm (do fialová) a druhý 365nm bez fialového nádychu. Pôvod minerálov je prvých dvoch Austrália a ďalšie dva Portugalsko.Torbernit

      Minerál kryštalizujúci v tetragonálnej sústave, chemicky hydratovaný fosforečnan medi a uranylu - Cu(UO2)2(PO4)2·8-12H2O. Fluorescenčné sú len niektoré minerály, ktoré boli kontaminované ďalšími prvkami. Prvý najmenší je florescenčný len minimálne, na druhom vidieť pekne svietiace pásiky a posledný najväčší nie je vôbec florescenčný pod UV. Zároveň obsahuje len kúsok torbernitu na povrchu. Pôvod minerálov je prvých dvoch Austrália a tretí Francúzsko.Uraninit (Smolinec)

      Je rádioaktívny minerál a ruda bohatá na urán. Tiež nazývaný v zahraničných zdrojoch Pitchblende, staršie slovenské názvy sú tiež uranín, smolinec alebo nasturán. Má chemické zloženie, ktoré je väčšinou UO2, ale kvôli oxidácii obsahuje aj premenlivé podiely UO3/U3O8 a v dôsledku rádioaktívneho rozpadu oxidy olova, tória, stopové množstva hélia a prvky vzácnych zemín.


Mix pre porovnanie...


Uránové sklo

      Rôzne uránové skla z eBay. Svietia pod UV svetlom, na fotke 395nm. Je to sklo, do ktorého sa pridáva oxid uránu, ktorý spôsobuje charakteristické olivové zafarbenie. Pomer uránu v skle sa pohybuje obvykle okolo 1-2%. Dajú sa nájsť výnimočne aj veľmi staré historické kúsky uránového skla, kde je pomer uránu až k 25%.

1 - 3cm - 383,8CPM | 180,53uR/h --- 0cm - 3121CPM | 1543,93uR/h
2 - 0cm - 769,38CPM | 372,58uR/h 


      Pohár na víno z UK z čias Viktoriánskej éry. Vyrobený bude niekedy pred rokom 1900. Sklo je fluorescenčné pod UV svetlom, vlnová dĺžka na fotkách 365nm.

0cm - 5,7uSv/h (merané zhora, položený rádiometer na pohári)


Uránová glazúra

      V minulosti sa urán, teda oxidy uránu pridávali nielen do skla, ale vo veľkom aj do keramických glazúr. Samotná uránová ruda sa považovala za odpadový produkt a s využitím tohto novo výdatného zdroja mal kachliarsky a hrnčiarsky priemysel relatívne lacný a bohatý zdroj materiálu. Približne 25% všetkých domov a apartmánov postavených v tomto období (asi 1920 – 1940) používalo obklady v kúpeľni alebo kuchyni, ktoré boli glazované s uránom. Rovnako sa používala takáto keramika aj na poháre, šálky a kuchynský riad. Používanie uránu v keramických glazúrach sa skončilo počas druhej svetovej vojny, keď bol všetok urán presmerovaný na projekt Manhattan a obnovilo sa používanie až v roku 1959.

0cm - 23uSv/h


Monazitový piesok

      Monazitový piesok alebo ruda monazit je dôležitým minerálom pre získavanie tória, lantánu a céru. Je to minerál, ktorý obsahuje prvky vzácnych zemín s veľkou variabilitou zloženia skupiny minerálov – La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Th. Výskyt tohto piesku je v Indii, Madagaskar, JAR, Brazília, USA a Austrália. Z monazitového piesku sa tiež získavalo tóriu pre pančuchy do plynovej lucerny. Monazitový piesok sa rýchlo prijal, ako zdroj tória a stal sa základom priemyslu vzácnych zemín.


Draslík K-40

      Prírodný draslík obsahuje 0,0119% rádioizotopu draslíka 40K. Draslík sa javí, ako prírodný rádioaktívny žiarič beta. Tento prírodný rádioizotop s polčasom premeny 1,248x109 rokov je najvýznamnejšou zložkou biosféry a litosféry, pretože je hlavným nositeľom rádioaktivity vôd morí a oceánov, ktorý svojim rozpadom dodáva pôde teplo. Jeho prítomnosťou sa tiež vysvetľuje rádioaktivita ľudského tela. Z rovnakého dôvodu sú banány najrádioaktívnejšie ovocie. Pre meranie som použil čistý 99% síran draselný K2SO4. Pôvodne kupovaný pre farbenie plazmy výboja.

0cm - 0,5uSv/h (približná hodnota po odčítaní pozadia)


Stroncium Sr-90

      Testovací kontrolný žiarič od rádiometru RBGT-62a. Stroncium-90 (90Sr) je rádioaktívny izotop stroncia a ide čisto o beta žiarič. Polčas rozpadu je 28,79 rokov a rozpadá sa na Yttrium-90, ktorý ma polčas rozpadu 64h a to sa rozpadá na stabilné Zirkónium-90.

3cm - 1566,6CPM | 768,29uR/h --- 5cm - 719,4CPM | 346,3uR/h


Amerícium Am-241

      Nachádza sa v požiarnych hlásičoch. Polčas rozpadu 241Am je 432,6 rokov. Je to silný alfa žiarič so slabým sprievodným gama žiarením o energii 59,54keV. Vyrába sa z plutónia 239Pu.

3cm - 137CPM | 57,6uR/h


3cm - 186,56CPM | 82,28uR/h


3cm - 136,88CPM | 57,53uR/h


Rádium Ra-226

      Staré hodinkové ciferníky s rádiom-226 (226Ra). V galérií na fotkách osvetlené s dvoma UV svetlami o 395nm a 365nm. Posledné fotky luminiscencia tesne po vypnutí UV. Popis pod fotkami.

0cm - 212uR/h


Tóriová katóda magnetrónu

      Vzorka tóriovej priamo žeravenej katódy z magnetrónu... bolo rozobratých niekoľko veľa magnetrónov. Dole na fotke aj jedna ešte v celku katóda. Katóda je z volfrámu a obsahuje 1-2% prímesi tória.

3cm - 34,56CPM | 6,57uR/h --- 0cm - 166,5CPM | 72,29uR/h


Tóriová pančucha do plynovej lucerny

      Pančucha sa nasadí na plynovú lampu, žiarom sa nažeraví a jasne svieti. Do látky sa pridávajú rôzne žiaruvzdorné materiály. Tradične to bol oxid tória ThO2, ktorý ma najvyšší bod tavenia 3300°C zo všetkých známych oxidov, ale je rádioaktívny. Moderné pančuchy môžu mať namiesto oxidu tória napríklad oxidy ytria alebo zirkónia, aby sa predišlo rádioaktivite. Tórium z klasických pančúch sa môže uvoľňovať, ale unikajú hlavne dcérske produkty rádioaktívneho rozpadu radónu 220Rn, keďže je to plyn, ľahko sa bude uvoľňovať z látky. Pre príklad takejto kontaminácie radónom pozri tento pokus. Takéto pančuchy je nutné vhodne skladovať, aby sa zamedzilo uvoľňovaniu radónu do miestnosti ak ich už je väčšie množstvo (uzatvorené zatesnené sklo)

0cm - 4279,2CPM | 2120,83uR/h


Tóriová TIG elektróda

      Volfrámová elektróda pre TIG zváranie s prímesou tória 2%, červené značenie.

0cm - 38uR/h


Bleskoistka TESLA 11TN40

      Veľmi slabo rádioaktívne na hranici merateľnosti.

0cm - 21,53CPM | 0,079uR/h