Chemické farbenie plazmy

Farba plazmy výboja zafarbená rôznymi chemickými látkami. Sodík, bór, bárium, draslík, lítium, stroncium, meď, vápnik... všetko na hrote Teslovho transformátora.

      Farbenie výboja na žlto soľou alebo sódou bikarbóna je dnes už celkom bežná vec. Nielen pre samotné zafarbenie výboja, ale aj pre značné predĺženie výboja do dĺžky hlavne pri ťahaní oblúku. Sodík v kuchynskej soli alebo v sóde bikarbóna horí na žlto a dopomáha aj k dĺžke výboja. Rovnako, ako pri pyrotechnike alebo ak si spomínate na hodiny chémie a plameňové skúšky na dôkaz prítomnosti katiónov kovov, kde prítomnosť rôznych katiónov kovov sfarbovali plameň na rôzne farby a odtiene.

      Rovnako tak, sa dá farbiť aj plazma výboja. No nie každá farba je rovnako zreteľná, ako pri plameňovej skúške. Samotný výboj môže taviť aj elektródu, nie vždy sa farbila plazma po celej dĺžke výboja a niekedy horela daná chémia len pri elektróde, kde síce horela danou farbou plameňa, no do plazmy to nešlo resp. len málo. Alebo iný prípad, kedy výboj obchádzal po stranách danú chemickú látku a nechcel ju prepáliť skrz, aby vzal zo sebou do plazmy aj dané atómy. Taktiež som mal problém s nastavením zrkadlovky, aby daná farba výboja aj čo najviac zodpovedala realite. Pri jasnej zelenej farbe z kyseliny bórovej mi bralo farbu fotky až do biela a nie zelena, aj keď som mal celú miestnosť osvetlenú komplet na zeleno. Potom pomohlo vyhrať sa s vyvážením bielej a je to už celkom OK. Dole už len jednotlivé galérie fotiek s danou chémiou na hrote elektródy Teslovho transformátora SSTC III PLL. Prvý názov v nadpise galérie je stále prvok, ktorá farbí. Pri takto vysokej teplote sa molekuly rozpadávajú a farba nezávisí od zlúčeniny, ale od prítomnosti daných atómov prvkov, ktoré sú zodpovedne za sfarbenie plameňa/plazmy. Na záver tiež ďakujem Lucii Dovalovej za skompletizovanie zvyšnej chémie a typy pre farbenie.

19.12.2021
      Doplnenie do článku nové galérie fotiek zafarbenej plazmy na inom tesláku VTTC s SRS 457 pri 4,2MHz. Môžete si porovnať správanie sa farbenia plazmy na inom type TC s menším výkonom a inom charaktere výbojov.Sodík - Hydrogenuhličitan sodný - NaHCO3 (sóda bikarbóna)

Wikipédia - NaHCO3 (SK)
Wikipédia - NaHCO3 (CZ)
Bór - Kyselina boritá - H3BO3

Wikipédia - Bór (Kyseliny bóru)
Wikipédia - Kyselina boritá B(OH)3
Bárium - Síran bárnatý - BaSO4

Wikipédia - BaSO4
Draslík - Síran draselný - K2SO4

Wikipédia - K2SO4
Lítium - Síran lítny - Li2SO4

Wikipédia - Li2SO4
Meď - Síran meďnatý - CuSO4 (Modrá skalica)

Wikipédia - CuSO4
Stroncium - Uhličitan strontnatý - SrCO3

Wikipédia - SrCO3
Vápnik - Uhličitan vápenatý - CaCO3

Wikipédia - CaCO3
Video SSTC - Lítium + Bór (červená a zelená plazma)Video VTTC - Lítium, Stroncium, Bór a Sodík

Novinky na webe

Populárne články