Rádioaktívne predmety a minerály

Zbierka rôznych relatívne bežných rádioaktívnych predmetov a uránových minerálov. Zoznam s priloženými fotografiami, popisom a s nameranými hodnotami v uR/h alebo uSv/h.

GM indikátor a počítadlo – merač rádioaktivity

Geiger-Müllerov (GM) indikátor resp. čítač je zariadenie slúžiace na indikáciu (detekciu) ionizujúceho rádioaktívneho žiarenia.

Röntgenové žiarenie a zdroj RTG s diódou DY87

Jednoduchý improvizovaný zdroj slabého röntgenového žiarenia s vákuových vysokonapäťových diód z TV. Plus nejaký teoretický základ o RTG žiarení.

Meranie radiačného pozadia

Meranie prirodzeného rádioaktívneho pozadia. Nejaké grafy, tabuľky, štatistické priemerné hodnoty dávkového príkonu gama žiarenia počas jednotlivých dní a pod.

Novinky na webe

Populárne články