HF VTTC III - GK71

V poradí tretí ešte výkonnejší zbastlený na stole HF VTTC. Napájaný dvojcestne usmerneným MOTom s elektrónkou GK-71. Plazmový plameň dosahuje výšky až 14cm pri frekvencií 13MHz !

      Do tretice ďalší ešte väčší a výkonnejší plazmový VF plameň. Použitá elektrónka je pentoda GK-71 s anódovou stratou 125W a anódovým napätím 1,5kV. Výboj resp. skôr plameň dosahuje dĺžku cca do 12cm a so sódou bikarbóna na elektróde sa výboj predĺži na 14cm. Cievky L1 a L2 sú vzduchové, navinuté na kostričke z pertinaxu v tvare X. Cievka L1 má 37 závitov, je vinutá holým neizolovaným vodičom s medzerami medzi závitmi. Cievka L2 má 55 závitov, je vinutá lakovaným vodičom priemeru 0,45mm s medzerami medzi závitmi. Zmeraná frekvencia je 13MHz. Napájanie je riešené celovlnne usmerneným MOTom s filtráciou 4u. Pre takýto plameň je nutné použiť celovlnné a filtrované napájanie. Vzhľadom nato, že katódu elektrónky je potrebné uzemniť a nutnosti použitia celovlnne usmerneného MOTu, je nutné použiť MOT (Moulinex) s plastovou izoláciou, ktorý ma izolované od jadra obe VN výstupy sekundárnej cievky. Potom sa uzemní katóda a jadro MOTu ostáva odzemnené, VN výstupy z MOTu ostanú neuzemnené pripojené na usmerňovači. V prípade použitia obyčajného MOTu s papierovou izoláciou, je potrebné MOT odzemniť (odpojiť sekundárnu cievku od jadra) a jadro neuzemňovať, ale je tu riziko prierazu izolácie. Nie každý MOT sa dá takto upraviť a odzemniť. Napájanie mriežky g2 je riešené z násobiča na 600V zo siete za regulačným autotransformátorom. Pri tomto zapojení je g2 preťažovaná, keďže je podľa papierov len do 400V. Je možné napájať g2 len usmernenou a vyfiltrovanou sieťou 320V, ale výboj bude pravdaže o niečo menší.

Zhrnutie:

  • Cievka L1: 37z
  • Cievka L2: 55z
  • Zmeraná prevádzková f: 13MHz
  • Výboj/plameň: 12cm
  • Výboj/plameň po pridaní sódy bikarbóny na hrot: 14cm
  • Elektrónka: GK-71 [datasheet]


Fotky zapojenia na stoleFotky a video plazmového výboja

Novinky na webe

Populárne články