Vitajte na mojich stránkach VN-Experimenty zameraných predovšetkým a hlavne na vysoké napätie, Teslove transformátory, VN zdroje a rôzne experimenty v spojitosti s vysokým napätím. Pokusy s VN násobičmi, kirlianovou fotografiou, vákuom, jakobovím rebríkom, experimenty s mikrovlnami... a taktiež veľmi veľa fotiek výbojov, plazmy, pokusov...

danger Autor stránok neberie zodpovednosť za prípadné škody alebo úrazy spôsobené experimentmi popísaných na týchto stránkach !! Vo väčšine popísaných experimentov sa pracuje s veľmi nebezpečným až smrteľným napätím !! Stránky majú informatívny charakter a neslúžia ako návod, preto tu nie sú popísane zásady bezpečnosti pri práci s vysokým napätím !! Všetko robíte na vlastnú zodpovednosť !! danger


 


Môj najnovší DRSSTC III v plnom moste s IGBT HGTG30N60A4D s výbojmi až 110cm !


Ľudská záťaž pre VTTC XI ! .. načo používať toroid ak sa dá použiť aj človek ?!   [ --> 1 2 3 <-- ]


Môj prvý pokusný HF-SSTC na 8,7MHz s tranzistorom IRFP460, vyladený do extrémneho výkonu !


Fľaše plnené rôznymi plynmi a zmesami plynov pod atmosférickým tlakom v blízkosti SSTC II.


Audio modulácia na SSTC III PLL s pesničkou od Morčata na útěku !


Impulzné plazivé výboje na vodnej hladine – Lichtenbergove obrazce. Energia až do 800J !


Čiastkové výboje na veľkej tabuly skla s napätím cca 100kVp o frekvencií 50Hz z PTN.


Obrovský Jakobov rebrík (Jacob’s Ladder) so štyrmi MOTmi s príkonom 13kVA !

© copyright 2010 - 2020   |   Jakub Tejiščák   -   tesla.kubo(zavináč)gmaiI(bodka)com