Rádioaktívne banány a soľ (K-40)

Zrejme väčšina z Vás sa už nie raz stretla na rôznych bežných web stránkach s nadpismi a článkami o rádioaktívnom ovocí, a o rádioaktívnych banánoch. Vieme, ale túto rádioaktivitu banánov odmerať aj doma ? A čo také náhrady soli ?

Simple alpha particle detector 2

Another simple alpha particle detector for radioactive radiation without the use of high voltage. Powered by only 9V using a homemade ionization chamber. Suitable for demonstration purposes or as a point of interest. 

Kontaminácia povrchu prvkami z rozpadu radónu

Experiment sa venuje pokusnej kontaminácii povrchov rôznych rozmerov produktami rozpadu rádioaktívneho plynu radón 220Rn v uzatvorenom skle dcérskymi prvkami rozpadu v tóriovej rozpadovej rade.

Fluoroskopický röntgen 2 – Svetlana

Ďalší projekt fluoroskopického röntgenu s novým typom röntgenky pre priemysel na kontrolu štruktúry materiálov ruskej výroby Svetlana do 160kV s použitím zelených a modrých RTG kaziet.

Alpha particle HV spark detector

It is a simple alpha particle detector of radioactive radiation suitable for demonstration purposes or as a curiosity. The detector uses a high voltage source in units of kV.

Fluoroskopický röntgen – Chirana

Röntgenové snímky rôznych predmetov získane fluoroskopickou cestou pomocou zelených a modrých RTG kaziet a zubnej röntgenky Chirana pri napätiach 50 až 100kV !

Rastliny a žiarenie

Experiment sa venuje vplyvu rádioaktivity gama žiarenia a röntgenového žiarenia z röntgenky na rastliny, ich rast a vývoj. Pokus vychádza z kníh Energia atómu (1962) a Žiarenie a život (1959).

Prístroje na meranie žiarenia – rádiometre

Zbierka prevažne historických meracích prístrojov rádioaktívneho žiarenia, detektory, rádiometre a dozimetre.

Radioactivity detector via webcam

CCD and CMOS sensors from digital cameras as radioactive radiation detectors. Simple webcam modification in conjunction with Theremino ParticleDetector software for radioactivity detection.

News on the website

Popular articles