Download

PROGRAMY

555

Jednoduchý program na vypočítanie frekvencie časovača 555 pre astabilný a momostabilný klopný obvod.

>DOWNLOAD<


TC

Program na výpočet parametrov Teslovho transformátora. Kmitočet cievok, indukčnosť, kapacita toroidu...

>DOWNLOAD<


RCC - Resistor Color Code

Program na výpočet hodnoty rezistora podľa farebných prúžkov.

>DOWNLOAD<


Virtuální Ohmmetter

Program na výpočet hodnoty rezistora podľa farebných prúžkov.

>DOWNLOAD<


Barevné značení odporů

Program na výpočet hodnoty rezistora podľa farebných prúžkov.

>DOWNLOAD<


Barevný kód rezistorů

Program na výpočet hodnoty rezistora podľa farebných prúžkov.

>DOWNLOAD<


Paralelní řazení R

Výpočet paralelnej dvojice rezistorov.

>DOWNLOAD<


Rezistor + LED

Program na výpočet hodnoty predradného rezistoru LED zadaním napätia, prúdu a farby LED.

>DOWNLOAD<


Kondenzátor

Výpočet hodnoty keramických kondenzátorov pomocou čísla.

>DOWNLOAD<


Vzduchová tlmivka

Program na výpočet vzduchovej cievky, indukčnosť, počet závitov, rozmery, prierez vodiča.

>DOWNLOAD<


Proudová zátěž

Program na počítanie prúdovej záťaži DPS.

>DOWNLOAD<


Trafo

Program na návrh transformátora. Počet závitov primárnej, sekundárnej cievky, priemery drôtov...

>DOWNLOAD<


Elektrónky

Skvelý software v ktorom sú takmer všetky elektrónky a ich zapojenia, linky na datasheety a nejaké to info o nich...

>DOWNLOAD<


KNIHY

Energia Atómu

Kniha od ruského autora K. A. Gladkov (Mladé letá 1962).

>DOWNLOAD<  (632MB)


Žiarenie a život

Kniha od Herčíka Ferdinanda (Mladé letá 1959) o rádioaktivite, jadrovom žiarení, röntgenoch v medicíne, vplyve na rastliny a živočíchy atď.

>DOWNLOAD<  (466MB)


Technika merania čiastkových výbojov

Kniha okolo teórie čiastkových výbojov a ich meraní.

>DOWNLOAD<  (14MB)


VN zdroje

Kniha od autora Vladimíra Lysenka. Zdroje vysokého napätia pre experimenty: Pokusy - Meracie prístroje - Ochranné pomôcky.

>DOWNLOAD<  (66MB)
>DOWNLOAD<  (20MB)


 

News on the website

Popular articles