Vedecký brloh | Hommage Nikola Tesla - Prešov

Cez Slovenský týždeň vedy a techniky som bol zablýskať s teslákmi po Košiciach na SAVke aj u mňa doma v Prešove vo vedeckej knižnici.

Vedecký brloh | Hommage Nikola Tesla - Prešov (8.11.2019)

      Cez Slovenský týždeň vedy a techniky som bol zablýskať s teslákmi po Košiciach na SAVke aj u mňa doma v Prešove vo vedeckej knižnici. Predstavenie opäť rovnaké a zamerané pre deti a verejnosť pod Vedeckým brlohom. Na programe boli hlavne tesláky (SSTC, VTTC, DRSSTC) a experimenty s nimi spojené. Ukážky ionizácie plynov v rôznych bankách plnenými plynmi, doma vyrobené „plazmové“ fľaše (Ar, Ar+CO2, CO2, He) [VIDEO - YT], iónový motor a nejaké aj tie výboje do ruky a vysvetlenie prečo to „nekope“.

Pozri tiež album z Košíc na SAV:
Vedecký brloh | Hommage Nikola Tesla - SAV Košice (5.11.2019)

News on the website

Popular articles