HF-VTTCHF-VTTC
  Stručné info:

HF-VTC s elektrónkou GU-50 napájaný zo siete cez násobič. Plazmový plameň vysoký 2,5cm.


HF-VTTC II
  Stručné info:

HF-VTTC s elektrónkou SRS 455 napájaný dvojcestne usmerneným MOTom. Plazmový plameň vysoký 8-9cm.


HF-VTTC III
  Stručné info:

HF-VTTC s elektrónkou GK-71 napájaný dvojcestne usmerneným MOTom. Plazmový plameň vysoký 14cm.© copyright 2010 - 2017   |   Jakub Tejiščák   -   tesla.kubo(at)gmail.com