Zdroj röntgenového žiarenia

Jednoduchý improvizovaný zdroj röntgenového žiarenia s vákuových diód. Stručné informácie o RTG a tabuľky nameraných hodnôt intenzity RTG.

      Röntgenové žiarenie (X-ray) je elektromagnetické žiarenie v rozsahu 30PHz až 60EHz.Vzniká prudkým zabrzdením elektrónov (brzdné žiarenie) alebo prechodom elektrónov na nižšie energetické hladiny v atóme (charakteristické žiarenie). Ako jednoduchý zdroj RTG sa dá použiť vn usmerňovacia dióda zo starej TV DY86/DY87. Zapája sa v závernom smere, pretože v priepustnom smere by ňou tiekol veľký prúd a mohla by sa zničiť. Na zdroj RTG sa dá použiť v podstate akákoľvek banka s vákuom, na ktorú sa pripojí napätie viac ako cca 20kV, pri nižšom napätí síce vzniká RTG, ale je veľmi slabé a neprejde ani cez sklo elektrónky. Na katódu DY86 sa pripojí kladný pól zdroja a anóda sa uzemní. Pripojením vysokého napätia sa začnú vytrhávať elektróny s anódy, urýchľujú sa a vysokou rýchlosťou dopadajú na katódu. Na katóde sa dopadom elektróny zabrzdia, energia vynaložená na zabrzdenie elektrónov sa časť premení na teplo a zvyšok sa vyžiari ako fotón o vysokej frekvencii čo je vlastne RTG žiarenie (brzdné žiarenie). Frekvencia fotónov závisí od veľkosti pripojeného napätia, čím je vyššie napätie tým je vyššia frekvencia fotónov, vyššia prenikavosť a je tvrdšie žiarenie.

      Ja som zatiaľ vyskúšal na RTG dva elektrónky oba usmerňovacie diódy DY86 a B1-0,1/30 (30kV, 50mA). Intenzitu RTG som meral rádiometrom IT-65. Na DY86 som nameral 25mR/h a pri B1-0,1/30 viac ako 500mR/h (ručička šla za roh stupnice). Ako zdroj VN som použil tento jednoduchý flyback budič, skúšal som použiť na napájanie IHVT aj kaskádu. Nakoniec nejaké tabuľky s meraní intenzity žiarenia. Napätia sa mohli pohybovať v rozmedzí cca 15-25kV, vtedy som ešte nemal čím zmerať napätie.

Tato stránka neslúži ako návod! Röntgenové žiarenie je veľmi nebezpečné ionizujúce žiarenie. Ožiarenie môže spôsobiť rakovinu a iné zdravotné problémy. Tento pokus robíte na vlastné nebezpečenstvo, týmto sa zbavujem akejkoľvek zodpovednosti za prípadné škody spôsobené týmto zariadením!

Elektrónka Vzdialenosť (cm) Intenzita (mR/h) VN zdroj
DY86 15 25 ?
DY86 100 0,25 ?
B1-0,1/30 20 8 IHVT
B1-0,1/30 50 3 IHVT
B1-0,1/30 100 0,6 IHVT
B1-0,1/30 20 >500 vn trafo + kaskada
B1-0,1/30 50 15 vn trafo + kaskada
B1-0,1/30 100 10 vn trafo + kaskada