Chemické farbenie plazmy

Farba plazmy výboja zafarbená rôznymi chemickými látkami. Sodík, bór, bárium, draslík, lítium, stroncium, meď, vápnik... všetko na hrote Teslovho transformátora.

Marxov generátor 2/2

Impulzný zdroj – Marxov generátor, jednoduchá cesta k získaniu veľmi vysokého napätia o veľkom špičkovom prúde. Pokračovanie po prvom Marxovom generátore, tento raz v menšom merítku no o to väčšom prúde a vyššej energii.

Lifter – Levitujúci kondenzátor

Lifter, je to levitujúci asymetrický vzduchový kondenzátor. Veľmi zaujímavý vysokonapäťový experiment, ktorý si vyžaduje istú trpezlivosť s lepením balzového drievka.

Plynové sklenené ampulky

Plynové ampulky z ebay s ôsmimi rôznymi plynmi. Perfektné na demonštráciu ionizácie jednotlivých plynov v blízkosti Teslovho transformátora.

Pulzný výkon

Odpaľovanie vodivých predmetov a ovocia obrovským impulzným prúdom z kondenzátorov o veľkej energií v jednotkách kJ.

Marxov generátor 1/2

Impulzný zdroj – Marxov generátor, jednoduchá cesta k získaniu veľmi vysokého napätia o veľkom špičkovom prúde. Vznikajú tu impulzy VVN rádovo v stovkách kV pri stovkách A až jednotkách kA za vzniku silného elektromagnetického impulzu.

Lichtenbergove obrazce 2/2 – Marxov generátor

Impulzné výboje plaziace sa po vodnej hladine a sklenenej tabuli pri kladnej polarite (+) a zápornej polarite (-) impulzu z Marxovho generátora o napätí 140kV a energii 30J. 

Tesla's Hairpin circuit

Svietiaca skratovaná žiarovka, svietiaca žiarovka ponorená aj s rukou vo vode... to je Tesla’s Hairpin ! Veľmi zaujímave VF zariadenie.

Lichtenbergove obrazce 1/2 – kondenzátorová batéria

Impulzné výboje plaziace sa po vodnej hladine pri kladnej polarite (+) a zápornej polarite (-) impulzu/hrotovej elektródy voči vodnej hladine. Kondenzátorová batéria bola nabíjaná až do +33kV pri energii 800J !

Novinky na webe

Populárne články