HF SSTC - 7,8MHz / 8,7MHz

Moje prvé pokusné zapojenie VF verzie SSTC tzv. HF-SSTC s jedným IRFP460 na frekvenciách 7,8MHz a 8,7MHz. Okrem plazmového výboja sa dajú s ním robiť aj zaujímavé pokusy s ionizovaním plynov v bankách.