Tranzistorový Teslov transformátor - SSTC


SSTC Class-E
SSTCSSTC
Môj prvý SSTC a chabý pokus o class E bez osciloskopu s použitím interrupteru. Použitý tranzistor IRFP460. Výboje dosahujú do vzduchu 6-7cm a proti uzemneným predmetom 9-10cm.

SSTC Class-E II
SSTCSSTC
Už normálny dobre fungujúci SSTC a správne naladený v class E. Príkon SSTC je až 1kW, napájanie koncového stupňa 60V, použitý tranzistor bol najprv IRFP260 a neskôr IRFP4137.

SSTC
SSTCSSTC
SSTC polomost s tranzistormi IRFP460 napájaný zo siete. Výboje do vzduchu dosahujú 38cm. Budenie driverom s feedback anténkou.

SSTC II + MIDI
SSTCSSTC
SSTC II polomost s tranzistormi IRFP460 napájaný zo siete, výboje do vzduchu 41cm. Budenie driverom s feedback anténkou. Neskôr prerobenie na plný most a výboje do vzduchu až 60cm ! Zapojenie tiež obsahuje pridanú MIDI moduláciu.

red SSTC III PLL + Audio red
SSTCSSTC
SSTC III riešený, ako PLL cez CD4046 v dvojitom plnom moste s 8x IRFP460. Výboje dosahujú 60cm pri 50Hz režime. V režime CW s filtráciou je príkon až 5,4kVA s obrovským plazmovým „plameňom“ z hrotu. Zapojenie už má poriadnu audio moduláciu !

DRSSTC
DRSSTCDRSSTC
Prvý dávny pokus o DRSSTC s IGBT tranzistormi v polomoste. Výboje som dosiahol do vzduchu najprv 20cm a neskôr po úpravách už 35-40cm.

DRSSTC II
DRSSTC IIDRSSTC II
DRSSTC II s IGBT tranzistormi v polomoste napájaný jednocestne usmernenou sieťou. Výboje dosahujú až 60cm, čo je v tomto prípade až 3x viac ako samotná sekundárna cievka !

DRSSTC III
DRSSTC IIIDRSSTC III
Prvé klasické impulzné DRSSTC III s IGBT v plnom moste a riadiacou elektronikou UD2.8. Výboje dosahujú až 110cm, čo je skoro aj 4x viac, ako sekundárna cievka, ktorá ma rozmery 11x30cm.


Pozri tiež:

Teslov transformátor & Nikola Tesla
Meranie rezonančnej frekvencie f0 sekundárnej cievky

© copyright 2010 - 2020   |   Jakub Tejiščák   -   tesla.kubo(zavináč)gmaiI(bodka)com