NST - Neon sign transformer


       Podarilo sa mi po dlhom čase zohnať transformátor pre neónové reklamy tzv. NST (Neon-sign transformer), ktorý je určený, ako už názov napovedá pre napájanie neónových trubíc. Je to veľmi dobrý zdroj vysokého napätia, je skratu vzdorný a vhodný napríklad na napájanie Teslových transformátorov či pre Jacob’s Ladder. Napätie týchto transformátorov sa pohybuje v rozmedzí 4 – 15kV a výkony 100W – 1,5kW (tiež v závislosti USA/EU). Všetky NST sú rozptylové transformátory, majú buď magnetický skrat alebo medzeru v železnom jadre, obe prípady slúžia na obmedzenie výstupného prúdu, čo im umožňuje pracovať trvale v stave nakrátko. Tiež môžu pravdaže bežať trvale aj v stave naprázdno na rozdiel od MOTu, ktorý by sa prehrial a spálil.

       Všetky novšie typy NST sú konštrukčne riešené s vyvedeným stredom sekundárneho vinutia. Čiže ich výstupné napätie je napríklad 4kV – 0V – 4kV (na NST značené 4,0-E-4,0). Takto môže výrobca šetriť na izolačnom materiály v transformátore, keďže nie sú kladené až tak vysoké nároky na izoláciu, ako bez vyvedeného stredu, kedy by tam bolo plné napätie 8kV. Stred vinutia sa musí uzemniť na ochranný vodič PE, inak môže dôjsť k vnútornému prierazu a zhorí transformátor. Potom máme z oboch živých koncov 4kV voči zemi a 8kV medzi živými koncami NST. Z toho dôvodu sa NST nemôžu zapájať do série, jedine paralelne. Za podmienky, že všetky NST musia byť presne rovnaké výkonovo aj napäťovo. Existujú potom ešte staršie NST, ktoré nemali vyvedený stred, no zatiaľ som sa s nimi veľmi nestretol u nás.

       Môj prvý NST, ktorý sa mi podarilo zohnať má parametre 8kV a 400VA (4,0-E-4,0). Odmerané napätie naprázdno je 10,4kV (merané 5,2kV voči zemi 2x na oboch stranách) a prúd v skrate odmeraných 66,1mA. Príkon zo siete v skrate odmeraných 53,5W a 594VA. Váha transformátora je 10kg. Vo vnútri NST sú nože na odpojenie 230V pri odobratí krytu kvôli bezpečnosti. Potom sa dajú kontakty napríklad takto, ako na fotke dole premostiť pásovinou či vodičom. Dole na svorkách je vyvedený stred sekundárneho vinutia s označením “e”, ktorý je spojený vodičom s kostrou transformátora a obe svorky sú uzemnené na ochrannom vodiči PE (spodný plech pre pripevnenie NST je tiež prepojený s vnútornou svorkou na uzemnenie).

NST NST NST
NST NST

       Nakoniec nejaké tie výboje z NST. Avšak tu pozor (!), obe konce sú živé. Ja tam mám hrubé VN káble, takže tých odmeraných 5,2kV naprázdno nie je problém voči zemi/ruke.

NST NST NST

23. 3. 2019
       Pribudli mi ďalšie 2 kusy VN transformátorov pre neónové reklamy. Taktiež 8kV no s trochu menším výkonom. Väčšie NST je vyrobené v roku 1998 a menšie kusy z 2011. Nejaké fotky transformátorov a ich štítkové údaje. Pomeral som ich príkony zo siete a prúd na sekundárnej cievke v stave nakrátko. Ideálne VN transformátory na napájanie zariadení, kde je nutný mäkký VN zdroj, ktorý môže pracovať trvale v skrate, ako napríklad SGTC, Jacob’s Ladder, Tesla's Hairpin...

Namerané hodnoty v stave nakrátko:

1. NST (väčšie) 8kV 50/70mA:
  P = 53,5W
  S = 594VA
  I = 66,1mA

2. NST 8kV 50/65mA:
  P = 50,6W
  S = 562VA
  I = 64,8mA

3. NST 8kV 50/65mA:
  P = 50,7W
  S = 563VA
  I = 64,7mA

NST NST NST NST NST

© copyright 2010 - 2020   |   Jakub Tejiščák   -   tesla.kubo(zavináč)gmaiI(bodka)com