VN experimenty


Pulzný výkon
pulse_power
Odpaľovanie vodivých predmetov a ovocia obrovským impulzným prúdom z kondenzátorov o veľkej energií v jednotkách kJ.

Tesla's Hairpin circuit
teslas_hairpin
Svietiaca skratovaná žiarovka, svietiaca žiarovka ponorená aj s rukou vo vode... to je Tesla’s Hairpin ! Veľmi zaujímave VF zariadenie.

Lifter – Levitujúci kondenzátor
lifter
Lifter – levitujúci asymetrický vzduchový kondenzátor. Veľmi zaujímavý vysokonapäťový experiment, ktorý si vyžaduje istú trpezlivosť s lepením balzy.

Marxov generátor
vyboj
Impulzný zdroj – Marxov generátor, jednoduchá cesta k získaniu veľmi vysokého napätia o veľkom špičkovom prúde. Vznikajú tu impulzy VVN rádovo v stovkách kV pri stovkách A až jednotkách kA za vzniku silného elektromagnetického impulzu.

Impulzné plazivé výboje na vodnej hladine Lichtenbergove obrazce
vyboj
Impulzné jednosmerné výboje s kondenzátorov plaziace sa po vodnej hladine pri kladnej polarite (+) a zápornej polarite (-) hrotovej elektródy voči vodnej hladine.

Plazmové fľaše – atmosférický tlak
plazma
Veľmi zaujímavý experiment ionizácie a vytvorenia plazmy v argóne pri atmosférickom tlaku v blízkosti SSTC a napojenia fľaše na VN zdroj 22,5kV. Použité boli rôzne fľaše od alkoholu plus veľký 5l demižón. Neskôr pridané ďalšie plazmové fľaše aj s inými zmesami plynov s Ar, CO2, HE.

Plazma za zníženého tlaku
plazma
Veľmi zaujímavý experiment s vytvorením plazmy v prostredí s nízkym tlakom. Použitá je klasická fľaša s ktorej bol odsatý vzduch s kompresorom z chladničky.

Pokusy s VN pri 50Hz (PTN) – čiastkové výboje
pokusy s 50hz
Rôzne pokusy s Vysokým napätím pri frekvencií 50Hz získaného s PTN, kedy sa opäť inak správa VN. Rôzne čiastkové výboje, povrchové a kĺzavé výboje po izolantoch a pod.

Plazmový plameň – 2,45GHz
Plazmový plameň
Plazmový plameň vytvorený nebezpečným spôsobom a to použitím 800W magnetronu s mikrovlnnej rúry spojazdneného pri dvojnásobnom výkone až 1600W.

Zdroj röntgenového žiarenia
RTG
Jednoduchý improvizovaný zdroj röntgenového žiarenia s vákuových diód, stručné informácie o RTG, tabuľky nameraných hodnôt intenzity RTG.

Plazmoid (Ball lightning)
Plazmoid
Plazmoid, guľa plazmy vytvorená magnetronom v mikrovlnnej rúre pri plnom výkone 800W a neskôr pri zdvojenom výkone 1600W.

VN násobiče
VN násobič
Všetko okolo rôznych vysokonapäťových násobičoch. Efektívne sa dá ísť až do napätí 100-120kV a využívať ako dobrý zdroj pre rôzne experimenty, ako je iónový motor, lifter, rôzne pokusy s elektrostatikou.

Jacob's ladder
Jacob's Ladder
Sú to dva pevné vodiče alebo lepšie elektródy vytvarované do V po ktorých sa šplhá výboj zdola nahor. Nutný je výkonnejší zdroj vysokého napätia AC alebo DC.

Kirlianová fotografia
Kirlianová fotografia
Obzvlášť veľmi zaujímavý a pekný experiment so sršaním elektriny okolo vodivého predmetu po izolante. Nutný je VF zdroj napätia o trochu väčšom výkone.

Plazmová guľa
Plazmová guľa
Určite poznáte tie čínske plazmové gule, ktoré sa dajú bežne kúpiť v obchodoch. Čo tak si vytvoriť vlastnú plazmovú guľu doma z bežnej žiarovky ? Stačí nato aj slabší VF VN zdroj.

Iónový motor
Iónový motor
Je to úplne jednoduchý experiment s vysokým napätím tzv. „iónový motor“, ktorý je poháňaný iónmi na princípe akcie a reakcie.

© copyright 2010 - 2020   |   Jakub Tejiščák   -   tesla.kubo(zavináč)gmaiI(bodka)com