Mini SSTC IV

Jednoduché zapojenie malého SSTC s jedným tranzistorom vhodné aj pre začiatočníkov a pre menšie výkony bez nutnosti merania osciloskopom. Napájanie cez transformátor do 48V bez sieťového napätia 230V priamo v obvode.

SSTC II + MIDI

SSTC II polomost s IRFP460LC napájaný zo siete, výboje do vzduchu 41cm. Budenie driverom s feedback anténou. Neskôr prerobenie na plný most a výboje do vzduchu až 60cm ! Zapojenie tiež obsahuje pridanú analógovú MIDI moduláciu.

SSTC Class-E II

Na druhý krát už dobre fungujúci SSTC a správne naladený v class E. Príkon SSTC je až 1kW, napájanie koncového stupňa 60V, použitý tranzistor bol najprv IRFP260 a neskôr IRFP4137.

SSTC III PLL + Audio

Riešené cez PLL s CD4046 v dvojitom plnom moste s 8x IRFP460. Výboje dosahujú 60cm pri 50Hz režime. V režime CW s filtráciou je príkon až 5,4kVA s obrovským plazmovým „plameňom“ z hrotu. Zapojenie už má poriadnu audio moduláciu !

SSTC

SSTC polomost s tranzistormi IRFP460 napájaný zo siete. Výboje do vzduchu dosahujú 38cm. Budenie driverom s feedback anténkou.

SSTC Class-E

Môj prvý SSTC a chabý pokus o class E bez osciloskopu. Použitý tranzistor IRFP460. Výboje dosahujú do vzduchu 6-7cm a proti uzemneným predmetom 9-10cm. Nejako to fungovalo... 

News on the website

Popular articles