Iskriskový Teslov transformátor - SGTCSGTC
  Stručné info:

Veľký Teslov transformátor vysoký 38,5cm (vinutie). Napájanie 2 MOTy. Výboje 75cm proti zemi.


SGTC II
  Stručné info:

Malý Teslov transformátor navinutý na špulu od cínu. Napájanie ZVS Driver. Veľmi veľká a pekná korona.


SGTC III
  Stručné info:

Malý Teslov transformátor vysoký 13cm (vinutie). Nápajanie 2 MOTy. Výboje 26-28cm proti zemi.


SGTC IV
  Stručné info:

Veľký Teslov transformátor, cievka vysoká 75cm, výboje max 1,3m. Napájací zdroj spravený s 8 MOTmi.

© copyright 2010 - 2017   |   Jakub Tejiščák   -   tesla.kubo(at)gmail.com