MOT - Microwave Oven Transformer


       Je to transformátor pochádzajúci s mikrovlnnej rúry tzv. MOT. Jeho výstupné napätie sa pohybuje od 2000V do 2200V a výkon okolo 700-1000W. Do skratu dá okolo 4kW a výstupný prúd je okolo 2A. MOT sa dá jednoducho zohnať (v zberných dvoroch je ich plno) a preto je jedným s najpoužívanejších a najdostupnejších zdrojov vysokého napätia s veľkým výkonom (napr. pre VTTC, SGTC). Po previnutí sa dá použiť ako zdroj nízkych napätí a veľkých prúdov napr. na žeravenie veľkých elektróniek. Nevýhoda MOTov je že sú poddimenzované s veľkými vírivými prúdmi a pracujú na hraniciach svojich možností, preto sa veľmi hrejú. Pretože nesú určené pre trvalú záťaž.
      Ak zapojíte za MOT 2-3 kondenzátory výboje budú viac v rezonancii a budú sa dať oveľa ďalej natiahnuť. Takto sa MOT dosť hreje a pri dlhšom skrate sa zničí, preto ťahajte výboje len pár sekúnd. Dole na fotke v ľavo je 650W MOT a v pravo 900W MOT.

       MOT je veľmi nebezpečný, výstupné napätie 2100V je absolútne smrtiace Kondenzátor môže ostať nabitý aj po vypnutí. Všetko robíte na vlastne nebezpečenstvo. Autor nezodpovedá za pripadne škody.

mot mot


Schema

Výboje s dvoma kondenzátormi.

mot mot mot

Výboje s troma kondenzátormi.

mot mot mot

© copyright 2010 - 2017   |   Jakub Tejiščák   -   tesla.kubo(at)gmail.com