VN experimentyplazma
  Stručné info:

Plazma vo fľaši pri nízkom tlaku odsatím vzduchu s kompresorom s chladničky...


pokusy s 50hz
  Stručné info:

Rôzne pokusy s VN pri 50Hz získaného s PTN, čiastkové výboje, povrchové a kĺzavé výboje po izolantoch...


Plazmový plameň
  Stručné info:

Plazmový plameň vytvorený 800W magnetronom s mikrovlnky pri dvojnásobnom výkone 1600W.


RTG
  Stručné info:

Jednoduchý zdroj röntgenového žiarenia, niečo o RTG a tabuľka meraní intenzity.


Plazmoid
  Stručné info:

Plazmoid vytvorený magnetronom v mikrovlnke pri plnom výkone 800W a neskôr pri 1600W.


VN násobič
  Stručné info:

S vn násobičom sa dajú robiť rôzne experimenty napr. iónový motor, lifter, pokusy s elektrostatickou elektrinou...


Jacob's Ladder
  Stručné info:

Sú to dva drôty vytvarované do V po ktorých sa šplhá výboj zdola nahor...


Kirlianová fotografia
  Stručné info:

Je to pekný a zaujímavý experiment je to vlastne sršanie elektriny okolo vodivého predmetu. Vynašiel ho Nikola Tesla v roku 1891...


Plazmová guľa
  Stručné info:

Dá sa spraviť úplne jednoducho stačí dať žiarovku na výstup vn trafa. Napätie na trafe musí byť striedavé...


Iónový motor
  Stručné info:

Je to úplne jednoduchý experiment s vysokým napätím tzv. „iónový motor“, ktorý je poháňaný iónmi na princípe akcie a reakcie.


Výroba VN trafa
  Stručné info:

Trafo je vinuté na plastovú striekačku s priemerom 2cm drôtom tuším nejakých cca 0,4 mm (nemám ako zmerať) lepší by bol tenší...

© copyright 2010 - 2017   |   Jakub Tejiščák   -   tesla.kubo(at)gmail.com